23 juli 2008

Innovatie, convergentie en de rol van regulering in Nederland en daarbuiten

In het licht van convergerende diensten voor spraak, data en beeld bespreekt dit paper de uitdagingen voor regulering van telecommunicatie vanuit een Europees perspectief. Deze publicatie is Engelstalig.

Nederland, een land met uitstekende condities voor concurrentie op het gebied van infrastructuur, wordt besproken als een illustratief voorbeeld. Met dynamische ontwikkelingen centraal in het debat verschuift de rol van regulering en overheidsinterventie naar het creëren en mogelijk ondersteunen van de voorwaarden waaronder operators hun netwerken vernieuwen en innovatieve diensten verschaffen. Een nadere kijk op de huidige vorm van regulering laat zien dat een herijking nodig is.

Auteurs

Paul de Bijl
M. Peitz