1 juni 1997

Internationale strijd van reuzen: De rol van investeringen in onderzoek en vaste activa

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O & O) en vaste activa zijn brandstof voor de motor van de economische groei. O & O-inspanningen concentreren zich in grote ondernemingen. Dit rapport onderzoekt hun investeringsgedrag in twee fasen.

In de eerste plaats, op bedrijfsniveau, reageren de O & O-intensieve reuzen van de Fortune Global 500-lijst sterk op de investeringen in O & O van hun rivalen. In de elektronica-en computer-industrie lopen de bedrijven een race in een volgorde die gerelateerd is aan de productieketen. Chemische reuzen daarentegen reageren over het algemeen gelijktijdig op elkaars O & O-uitgaven. Afgezien van de effecten van O & O, dragen ook vroegere winsten en de schuld / vermogensverhouding bij aan de verklaring voor O & O investeringen. Voor vaste activa reageren de reuzen minder vaak op elkaar; in plaats daarvan hebben de historische financiële resultaten een belangrijke invloed.

Ten tweede onderzoekt dit onderzoeksmemorandum de internationale verdeling van investeringen. Beslissende factoren zijn nationale comparatieve voordelen, regionaal specifieke knowhow, de kosten van het internationaal vervoer, de vaste kosten van productie-installaties in de gastlanden, en de toekomstige omvang van de buitenlandse markten. De redenering wordt toegepast op Nederland, dat gastland is voor veel fabrieken van buitenlandse olie-en chemische bedrijven en voor Europese distributiecentra van elektronica- en computergiganten.

O & O leidt tot nieuwe producten. Een hogere groei van het aantal nieuwe producten en minder substitueerbaarheid tussen productvarianten stimuleren de mate van economische groei. De voortdurende accentverlegging van onderzoek naar ontwikkeling kan echter schade berokkenen aan toekomstige economische groei, want het maakt dat uitvindingen minder vergaand worden.

Elk onderwerp waaraan aandacht is besteed wordt afgesloten met aanbevelingen voor beleidsmakers. Daarnaast wordt het Nederlandse O & O scorebord gepresenteerd; het laat zien hoe managers hun O & O budgetten het beste kunnen gebruiken, het bespreekt de beleidsdilemma’s die gekoppeld zijn aan creativiteit, en het vraagt om de rol van industrieel design. Alle onderwerpen worden geïllustreerd met overvloedig praktisch bewijs.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Bert Minne

Lees meer over