13 mei 2008

Internationale uitstraling van binnenlandse hervormingen: de gezamenlijke toepassing van de Lissabon Strategie in de EU

Wij evalueren de voordelen voor de EU-lidstaten om gezamenlijk vier Lissabon-doelstellingen te halen (de werkgelegenheidsdoelstelling van 70%, een verbetering van de vaardigheden, O&O-uitgaven tot 3% van het BBP, en een 25% vermindering van de administratieve lasten). Deze publicatie is Engelstalig.

De uitkomsten worden vergeleken met de situatie waarin de landen deze hervormingen alleen doorvoeren. We maken gebruik van het toegepaste algemeen-evenwichtsmodel WorldScan. Met deze benadering bepalen we de spillovers van gezamenlijke coördinatie in de EU.

Spillovers die aan O&O gerelateerd zijn, blijken cruciaal. Als de O&O-doelstelling gezamenlijk wordt gehaald, is de toename van productie twee maal zo hoog als wanneer landen deze doelstelling alleen bereiken; het verschil in de consumptietoename is nog groter. Voor de andere drie doelstellingen zijn er ook positieve spillovers van gezamenlijk beleid, maar deze zijn veel minder groot.

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa

Lees meer over