13 mei 2008

Internationale uitstraling van binnenlandse hervormingen: de gezamenlijke toepassing van de Lissabon Strategie in de EU

Wij evalueren de voordelen voor de EU-lidstaten om gezamenlijk vier Lissabon-doelstellingen te halen (de werkgelegenheidsdoelstelling van 70%, een verbetering van de vaardigheden, O&O-uitgaven tot 3% van het BBP, en een 25% vermindering van de administratieve lasten). Deze publicatie is Engelstalig.

De uitkomsten worden vergeleken met de situatie waarin de landen deze hervormingen alleen doorvoeren. We maken gebruik van het toegepaste algemeen-evenwichtsmodel WorldScan. Met deze benadering bepalen we de spillovers van gezamenlijke coördinatie in de EU.

Spillovers die aan O&O gerelateerd zijn, blijken cruciaal. Als de O&O-doelstelling gezamenlijk wordt gehaald, is de toename van productie twee maal zo hoog als wanneer landen deze doelstelling alleen bereiken; het verschil in de consumptietoename is nog groter. Voor de andere drie doelstellingen zijn er ook positieve spillovers van gezamenlijk beleid, maar deze zijn veel minder groot.

Contactpersonen

Foto Arjan Lejour
Arjan Lejour +31 6 52485843 Lees verder
Hugo Rojas-Romagosa Lees verder

Lees meer over