6 augustus 2007

Investeren in het Nederlandse Landschap: Opbrengst: geluk en euro's

Dit voorjaar is het onderzoeksrapport 'Investeren in het Nederlandse Landschap: Opbrengst: geluk en euro's' verschenen.

De belangrijkste conclusie ervan luidt dat het voor de maatschappij loont om in het landschap te investeren. De berekening van kosten en baten levert een positief saldo van 17,8 miljard euro op. Op verzoek van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft het CPB dit rapport aan een nader onderzoek onderworpen.

Lees meer over