2 februari 2011

Invloed van uitkeringen centrale overheid op lokale huizenprijzen

We onderzoeken de invloed van uitkeringen van de centrale overheid op lokale huizenprijzen in Engeland, gebruik makend van paneldata op het niveau van Local Authorities (LA's, vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten) van 2001 tot 2008.
No title

De strategische inzet van deze uitkeringen door de zittende nationale overheid vormt een exogene bron van variatie, die we benutten om het causale effect ervan op woningprijzen te identificeren. Onze resultaten wijzen op forse of zelfs volledige kapitalisatie. We vinden ook dat huizenprijzen sterker reageren in gebieden waar nieuwbouw belemmerd wordt door fysieke barrières. Implicaties van onze bevindingen zijn dat (i) uitkeringen gedurende de door ons geobserveerde periode grotendeels gebruikt zijn op een manier die door de marginale koper op prijs wordt gesteld en dat (ii) een grotere uitkering aan een LA vooral gunstig is voor de –vaak relatief welgestelde – grondeigenaren (eigenaar-bewoners en verhuurders) in deze locatie.

Auteurs

Wouter Vermeulen
Christian A. L. Hilber
Teemu Lyytikäinen