6 juni 2011

Invloed vroege selectie op bovenkant vaardigheidsverdeling

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij CPB Policy Brief 2011/05, 'Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief'. Dit achtergronddocument onderzoekt het verband tussen het moment van selectie en de prestaties en vervolgloopbanen van leerlingen aan de bovenkant van de verdeling op 15-jarige leeftijd.

In Nederland selecteren we leerlingen internationaal gezien vroeg in klassen van verschillende niveaus. Dit gebeurt in principe op 12 jarige leeftijd, waar in veel andere ontwikkelde landen pas op 15-of 16-jarige leeftijd wordt geselecteerd.

De conclusie van de analyses is dat vroege selectie positief uitpakt op toetsscores bij taal en rekenen voor bovenmodale leerlingen bij intrede in het voortgezet onderwijs. Ook halen de vroeger geselecteerde leerlingen uiteindelijk een hoger onderwijsniveau. Vroege selectie lijkt dus een van de verklaringen te vormen voor de relatief verbeterde positie van bovenmodale Nederlandse leerlingen op 15-jarige leeftijd ten opzichte van de internationale positie op 9-jarige leeftijd.

Behorend bij:

naar boven

Auteurs

Marc van der Steeg

Lees meer over