25 oktober 2012

Is de richting van technologische verandering in de elektriciteitsector te beïnvloeden?

Dit paper laat zien welke beleidsinstrumenten wel en niet succesvol kunnen worden ingezet om technologische ontwikkeling in de elektriciteitssector te sturen in de richting van duurzame technologieën. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Door het mechanisme achter de richting van  technologische ontwikkeling te ontrafelen, maken we duidelijk waarom de markt relatief te weinig innoveert in dure hernieuwbare technologieën, zoals zonPV. We karakteriseren de technologische ontwikkeling in de elektriciteitssector en concluderen dat de kennisspillovers zowel binnen als tussen technologieën heterogeen  zijn. Het gevolg hiervan is dat een R&D portfolio - op basis van  theorie - de beste manier lijkt te zijn om innovaties in de  elektriciteitssector te stimuleren. De bestaande literatuur geeft  echter onvoldoende handvatten om zo'n portfolio-aanpak te implementeren. Op basis van een vergelijking van beleidsinstrumenten concluderen we dat overheidssteun voor duurzame innovatie, zoals  subsidies of prijsvragen, de meest kansrijke optie is om duurzame innovatie te stimuleren.

Auteurs

Victoria Shestalova
Viktoria Kocsis