23 mei 2011

Is economisch herstel een mythe? Robuuste schatting van het tijdspatroon van de reacties op schokken

Wij passen een robuuste schattingsmethode van het tijdspatroon van de reacties op schokken toe op een panel van 99 landen voor de periode 1974-2001. Deze publicatie is Engelstalig.

Er is een levendig debat over de vraag hoe lang de huidige financiële crisis doorwerkt op het Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze doorwerking wordt gemeten via zogenaamde Impuls Response Functies (IRF) . Schattingen van Cerra en Saxena (2008) suggereren dat de effecten van de crisis lang zullen aanhouden. De standaard schattingsmethode van IRF's is echter erg gevoelig voor kleine foutjes in de modelspecificatie. Bovendien maakt het uit of de constante van het model per land verschilt of voor alle landen gelijk is. Een directe schatting van IRF's  op basis van een methode vergelijkbaar met Jorda's (1995) local projection method is niet gevoelig voor deze specificatiefouten.

Onze schattingen suggereren dat een gemiddelde financiële crisis een verlies in BBP van 9 percent oplevert, zonder enige vorm van herstel in de eerstvolgende 7 jaar. Voor de jaren daarna zijn er enige indicaties voor herstel, maar die zijn statistisch insignificant. Wij vinden enig bewijsmateriaal voor heterogeniteit in de effecten van een financiële crisis.

Auteurs

Coen Teulings
Nick Zubanov