26 juni 2012

Zijn wereldhandelsdata nuttig voor het voorspellen van een kleine open economie?

In dit paper worden 'gepoolde' VAR-voorspellingen gebruikt om de bijdrage van de wereldhandelsgroei aan de nauwkeurigheid bij het voorspellen van de groei van het BBP en van de uitvoer van Nederland, een kleine open economie, te beoordelen. Dit is een Engelstalige publicatie.

Om een aantal kwesties, die het moeilijk maken om conclusies te trekken door de relevantie van individuele variabelen voor de voorspelnauwkeurigheid met traditionele methoden, te minimaliseren wordt gebruik gemaakt van ‘gepoolde’ VAR-voorspellingen. De nauwkeurigste voorspellingen voor de groei van het BBP kunnen doorgaans gemaakt worden zonder gebruik te maken van de gegevens over de wereldhandel, die op het moment van voorspellen beschikbaar waren. Daarnaast wordt aangetoond dat gegevens over de wereldhandel de nauwkeurigheid van de voorspellingen voor de groei van de uitvoer niet verbeteren, terwijl dit onderdeel van het BBP het meest met de wereldhandel verweven is. Als een toets op robuustheid wordt de voorspelwedstrijd herhaald door gebruik te maken van directe voorspellingen voor verscheidene perioden vooruit (‘direct multi-period forecasts’, zie Pesaran e.a. (2011) en Marcellino e.a. (2006) voor recente voorbeelden). Deze voorspellingen zijn echter statistisch niet nauwkeuriger dan de standaard VAR-voorspellingen. Waarom het inzetten van gegevens over de wereldhandel niet bijdraagt, wordt onderzocht. Hiermee wordt een niet-lineaire relatie tussen de nauwkeurigheid van de wereldhandelsvoorspellingen en de voorspellingen voor het BBP gevonden. Terwijl volledige kennis over de toekomstige groei van de wereldhandel de voorspellingen voor de groei van het BBP en de uitvoer zouden verbeteren, leidt de verbetering van de wereldhandelsvoorspellingen met 'gepoolde' VAR-modellen in plaats van de gemiddelde wereldhandelsgroei over de afgelopen tijd niet tot een grotere voorspelnauwkeurigheid.

Auteurs

Niels Vermeer