1 december 1997

JADE: een model voor de gezamenlijke analyse van dynamiek en evenwicht

Dit document presenteert JADE, het nieuwe macro-econometrische model van het CPB

Nieuwe kenmerken zijn een uitsplitsing van de arbeidsmarkt naar opleidingsniveau en een endogene evenwichtswerkloosheid. Hoog-en laaggeschoolde arbeid worden afzonderlijk onderscheiden in de productie functies en in de loonvorming. Daardoor kan het beleid dat is gericht op laaggeschoolde arbeid worden onderzocht. Mechanismen voor foutencorrectie die zijn geschat met cointegratie technieken koppelen dynamiek aan de lange-termijn evenwicht. Simulatie-oefeningen laten zien hoe deze nieuwe functies werken binnen het grotere model.\

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Peter Broer
Nick Draper
Aad Houweling
Paul de Jongh