26 oktober 2004

Kaderrichtlijn Water: enige aandachtspunten

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB een kwalitatief oordeel gegeven over de directe gevolgen van invoering van de kaderrichtlijn water voor de belangrijkste economische sectoren.

Deze notitie doet hiervan verslag. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste beslismomenten in het proces dat aan de implemenatie van de kaderrichtlijn voorafgaat. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat maximaal gebruikt gemaakt wordt van de nationale beleidsruimte.

Downloads

Lees meer over