31 mei 2013

Kapitalisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in woningprijzen

Verevening via de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan onbedoelde herverdeeleffecten hebben als deze uitkering neerslaat in woningprijzen. We onderzoeken het effect van een structurele verandering in de verdeelformule van de algemene uitkering op de waarde van koopwoningen. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Omdat deze verandering geleidelijk werd ingevoerd en uit twee fasen bestond die betrekking hadden op verschillende beleidsterreinen, kunnen we identificeren op het niet-lineaire verloop ervan over de tijd. Ter controle identificeren we op elke fase afzonderlijk en op een hervorming van de financiering van schoolgebouwen. Die laatste zou nauwelijks of geen effect op woningprijzen moeten hebben omdat extra middelen voor gemeenten samengingen met extra taken. Onze resultaten wijzen op volledige kapitalisatie van de algemene uitkering. Hieruit volgt dat het voordeel voor gemeenten waarvoor de algemene uitkering toenam, grotendeels is terechtgekomen bij woningeigenaren, doordat hun bezit m eer waard werd. Huurders zonder huurbescherming en huizenkopers van na de herverdeling – een groep die elk jaar groter wordt – profiteerden niet. In gemeenten die een lagere uitkering kregen, daalden de woningprijzen.

Auteurs

Wouter Vermeulen
Maarten Allers