1 januari 1996

Kennis, endogene economische groei en internationale handel; exercities met een Grossman-Helpman model voor de OESO

Dit onderzoeksmemorandum analyseert economische groei die door economische krachten wordt gedreven en geeft de gevolgen voor de internationale handel.

Dit gebeurt met een empirisch model voor Nederland en de rest van de Oeso dat de kernmechanismen consistent beschrijft. In dat model dat in hoge mate ontleend is aan het werk van Grossman en Helpman, opereren individuele ondernemingen op produktmarkten, er is een sectorstruktuur en er zijn hoog- en laagggeschoolden. Verder zijn er aangrijpingspunten voor overheidsbeleid bij kennis, onderwijs en de werking van produkt- en arbeidsmarkten.

Auteurs

A.C.J.M. de Graaf
Bert Minne
Herman Noordman