1 maart 1998

Kiezen of delen: ICES-maatregelen tegen het licht; in samenwerking met het RIVM , SCP en de AVV

Op verzoek van de Nederlandse overheid hebben vier onderzoeksinstituten een verscheidenheid aan investeringsvoorstellen geëvalueerd.

Deze evaluatie werd gezamenlijk uitgevoerd door het CPB, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) en de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (AVV). De investeringsvoorstellen werden geformuleerd voor de volgende beleidsterreinen: transport infrastructuur, stedelijk en regionaal beleid, landgebruik, het milieu en kennis.

Er is slechts een quick scan van de effecten van deze investeringsvoorstellen gemaakt. Een belangrijke conclusie is dat voor veel van deze voorstellen de economische effecten (bijvoorbeeld werkgelegenheid en files) beperkt zijn. Dit geldt ook voor de milieu-en sociale effecten.

Ongeveer 11 miljard gulden van het totale budget van 52 miljard gulden is effectief en redelijk kostenefficiënt. Een andere belangrijke conclusie is dat andere beleidsinstrumenten effectiever zijn in het bereiken van een aantal van de geformuleerde beleidsdoelen dan de investeringen. Voorbeelden zijn: prikkelende belastingen (rekeningrijden en CO2-belastingen), regulering (ruimtelijke ordening) en maatregelen om de verspreiding van kennis te verbeteren. De vier onderzoeksinstituten trekken voor elk beleidsterrein conclusies met illustratieve combinaties van effectieve beleidsinstrumenten.