20 oktober 2008

Koopkracht 2009 na aanpassing buitengewone uitgaven

Na afsluiting van de Macro Economische Verkenning 2009 heeft het CPB nieuwe cijfers van de Belastingdienst over het gebruik van de aftrek buitengewone uitgaven in 2007 ontvangen.

Het gebruik van de aftrek bleek sterker gegroeid dan verwacht. De afschaffing van de aftrek in 2009 levert hierdoor budgettair naar verwachting meer op, maar het koopkrachtbeeld zou hierdoor ongunstiger worden.

Het Ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd het koopkrachtbeeld te bepalen inclusief een nieuw pakket aan compenserende maatregelen. In deze notitie worden de nieuwe cijfers gepresenteerd.

Lees meer over