1 januari 1996

Korte termijn prognoses voor de internationale economie - voorjaar 1996; algemeen verslag aangeboden aan de voorjaarsvergadering van de AIECE; Dublin, 8-10 mei, 1996

Twee keer per jaar bespreken de conjunctuur instituten verenigd in de Vereniging van Europese Conjunctuur Instituten, AIECE, de korte termijn ontwikkelingen van de internationale economie.

De discussie wordt ondersteund door een Algemeen Verslag dat bij toerbeurt wordt gemaakt door een van de deelnemende instituten. Dit voorjaar is het rapport opgesteld door de afdeling ‘internationale economie’ van het CPB. Wij zijn bijna alle collega-instituten erkentelijk voor het beantwoorden van een speciale vragenlijst. De reacties hebben de voorbereiding van het rapport vergemakkelijkt en stelden ons in staat bijna alle landenverslagen op te nemen. Natuurlijk blijven de algemene analyse en de conclusies de verantwoordelijkheid van het CPB.