20 januari 2016

Kosten van langdurige zorg over de levensloop: meer ruimte voor eigen betalingen?

Deze studie beschrijft en analyseert de verdeling van kosten voor langdurige zorg op individueel niveau. Hiertoe maken we gebruik van een speciaal ontwikkeld databestand dat voor individuen de volledige levensloop qua inkomen en zorgkosten simuleert.
No title

Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden die mensen hebben om zelf de kosten voor ouderenzorg te dragen. De resultaten duiden op grote verschillen in zorgkosten tussen individuen. Gemeten over de levenscyclus zijn de verschillen kleiner dan wanneer ze per jaar worden gemeten, maar ook dan zijn de verschillen groot.  Door de kosten voor zorg over meerdere jaren uit te spreiden, neemt de mogelijkheid om de kosten zelf te dragen toe. Een beperkende factor hierbij is dat deze kosten zich vooral aan het eind van de levensloop voordoen. Verder geeft deze studie inzicht in het verband tussen de kosten van ouderenzorg, het levensloopinkomen en de huishoudsamenstelling. Over de levensloop gemeten blijken de kosten hoger voor huishoudens met lagere inkomens en voor (alleenstaande) vrouwen.

Auteurs

Harry ter Rele
Arjen Hussem
Casper van Ewijk
Albert Wong

Lees meer over