1 januari 1997

Kunnen we het ons veroorloven om oud te worden?

Dit onderzoeksmemorandum onderzoekt hoe de OESO-landen omgaan met de uitdagingen die behoren bij de vergrijzing. Het onderzoekt eerst de sterke en zwakke punten van de verschillende pensioenstelsels in het licht van toekomstige trends.

Vervolgens illustreert het de grote onzekerheden rond deze trends door middel van scenario’s voor de belangrijkste toekomstige trends die van invloed zijn op de oudedagsvoorziening. Om risico’s te spreiden, moeten OESO-landen op meerdere fronten hun economieën voorbereiden op de vergrijzing van hun bevolking.

Dit onderzoeksmemorandum schetst twee belangrijke manieren hoe om te gaan met deze demografische en andere trends, namelijk ten eerste door te investeren in menselijk kapitaal en ten tweede door te investeren in materieel en immaterieel kapitaal. Binnen elk van deze twee methoden van aanpak, komen verschillende beleidsmaatregelen in beeld. Inderdaad, bij het verkennen van beleidsmogelijkheden, pakken we het breed aan. Terwijl verscheidene van deze beleidsmaatregelen betrekking hebben op sociale voorzieningen en pensioensystemen, hebben andere maatregelen invloed op de economie in zijn algemeenheid.

Het memorandum concludeert dat, net als bij andere trends die invloed hebben op onze maatschappij,vergrijzing landen dwingt hun economieën aan te passen. Aangezien vergrijzing een tamelijk voorspelbare trend is, hebben landen ruim de tijd om aanpassingen te doen. Inderdaad pleiten we ervoor dat landen hun risico’s spreiden, niet alleen met beleidsmaatregelen, maar ook over de tijd. De geleidelijke invoering van beleidsmaatregelen en de vroegtijdige aankondiging ervan, vermijdt plotselinge pijnlijke aanpassingen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Lans Bovenberg
A.S.M. van Linden