4 maart 2002

Kwalitatieve analyse zorgstelsels - maart 2002

Vijf politieke partijen, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en de SP hebben aangegeven een economische kwalitatieve analyse van hun vernieuwingen van het zorgstelsel op prijs te stellen.

De analyse is onderdeel van een grotere analyse waarbij het CPB verkiezingsprogramma's van politieke partijen analyseert op economische aspecten. Deze publicatie van het CPB is reeds verschenen onder de titel: Keuzes in kaart 2003-2006; economische effecten van acht verkiezingsprogramma's, en bevat tevens een samenvatting van deze achterliggende analyse.

In dit memorandum wordt uitgebreider ingegaan op het analysekader, de beschrijving van de zorgstelsels en de wijze van scoren.

Contactpersonen

Lees meer over