31 januari 2017

Landbouw en de btw: Lessen uit Europa

Er is weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van de agrarische sector onder de btw. Dit artikel beoogt in deze lacune te voorzien door het in kaart brengen en evalueren van de situatie in de lidstaten van de Europese Unie en enkele andere landen.

Agrarische ondernemers worden vaak vrijgesteld om administratieve en politieke redenen. Maar dit betekent dat de btw op hun voorinkopen niet verrekend kan worden via de aftrekmethode. De btw moet dan door de ondernemers zelf worden gedragen, of wordt een ambigu element in consumentenprijzen. Om agrarische ondernemers te compenseren voor de niet-gecompenseerde btw op voorinkopen, heeft de Europese Unie een forfaitair mechanisme ontworpen waaronder hun wordt toegestaan een forfaitair tarief (ongeveer gelijk aan de gemiddelde btw op sectorwijde voorinkopen) in rekening te brengen over hun verkopen aan belastbare afnemers die op hun beurt het forfaitaire bedrag in mindering mogen brengen op de btw over hun verkopen. Het forfaitaire mechanisme is duidelijk een willekeurige manier om gelijke behandeling na te streven tussen enerzijds vrijgestelde en belastbare agrarische ondernemers en anderzijds tussen vrijgestelde agrarische producten en andere belastbare goederen en diensten. Volledige belasting, met inachtneming van de vrijstelling voor kleine ondernemers, lijkt de voorkeur te genieten.

Downloads

Auteurs

Sijbren Cnossen