1 juni 2004

A leading indicator for the Dutch economy; methodological and empirical revision of the CPB system

Het CPB gebruikt sinds 1990 een conjunctuurindicator bij het maken van prognoses voor de korte termijn. Dit Discussion Paper geeft een beschrijving van een aantal methodologische verbeteringen die onlangs zijn doorgevoerd en van de huidige structuur en de resultaten van de gereviseerde CPB-conjunctuurindicator.

Daarbij wordt apart ingegaan op de betekenis en het belang van tijdreeksen van het Duitse IFO-instituut. De structuur van de CPB-conjunctuurindicator is toegesneden op het doel om gebruikt te worden als aanvulling op de ramingen die uit het macromodel voortvloeien en is daarom in meerdere opzichten uniek te noemen.

Zo bestaat het systeem van de CPB-conjunctuurindicator uit tien componenten, waarvan zeven betrekking hebben op bestedingscomponenten ('vraagzijde') en drie op de belangrijkste productiesectoren ('aanbodzijde'). Deze benadering heeft belangrijke voordelen boven de gebruikelijke aanpak, waarbij de tijdreeksen direct in relatie worden gebracht met één enkelvoudige referentiereeks, zoals het BBP of de industriële productie. Het gereviseerde systeem met 25 verschillende basisreeksen geeft een redelijk goede beschrijving van de conjunctuurcyclus van het BBP, gelet op economische op- en neergangen, en is ook goed bruikbaar bij het rapporteren over de conjuncturele ontwikkeling.

Auteurs

Jan Bonenkamp
Johan Verbruggen