26 mei 2005

'Level playing field' in de WGA in 2006

Door het ontbreken van premiedifferentiatie bij de UWV-omslagpremie en de rentehobbel in de premie van private verzekeraars is het in 2006 niet mogelijk een gelijk speelveld te verkrijgen tussen UWV en private verzekeraars bij de uitvoering van de WGA.

Bij een opslag van 50% van de rentehobbel op de uniforme WGA-omslagpremie van het UWV is naar verwachting een substantieel deel van de markt potentieel toegankelijk voor private verzekeraars.

Downloads

Lees meer over