2 december 2005

Liberalisatie van de Europese dienstenmarkt en het effect ervan voor Zwitserland

De voorstellen uit 2004 van de Europese Commissie ten aanzien van een dienstenrichtlijn, bestaan uit maatregelen om de belemmeringen te verminderen of weg te nemen voor grensoverschrijdende handel in diensten door het introduceren van het ‘land van herkomst’ principe.

Het houdt in dat de regelgeving in het land van herkomst van toepassing is en dat het land van bestemming geen recht heeft nieuwe regelgeving op te leggen.

Onze resultaten wijzen erop dat de invoering in Zwitserland van de EU dienstenrichtlijn uit 2004 de economische relatie tussen de Zwitserse dienstensector en die van de Europese Unie enorm heeft versterkt. We hebben de directe gevolgen van wederzijdse liberalisatie van dienstenmarkten onderzocht. Deze zijn positief, zowel voor Zwitserland als voor de EU. Zwitserse uitvoer van commerciële diensten naar de EU kon toenemen met 40 tot 84 procent, terwijl Zwitserse buitenlandse directe investeringsvoorraden in EU’s dienstverlening kon toenemen met 20 tot 41 procent. De EU dienstenuitvoer naar Zwitserland kon toenemen met  41 tot 85 procent terwijl EU directe investeringsvoorraden in de Zwitserse dienstenmarkten konden toenemen met 29 tot 55 procent.

Dit memorandum schat de kwantitatieve economische gevolgen van een mogelijke beslissing van de Zwitserse overheid om de voorstellen ten aanzien van de dienstenrichtlijn van de Europese Commissie volledig te accepteren.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Lees meer over