5 oktober 2009

Lissabon na 2010: doelstellingen voor werkgelegenheid

Het werkgelegenheidspercentage in de Europese Unie is in de periode tussen 2000 en 2008 aanzienlijk gestegen maar de Lissabon-doelstelling van 70% in 2010 zal niet worden gehaald.

De werkgelegenheid is van 62% in 2000 toegenomen tot 66% in 2008, voornamelijk omdat vrouwen en oudere werknemers op de arbeidsmarkt zijn gekomen of langer zijn gebleven.

Dit memorandum presenteert een voorstel om land-specifieke werkgelegenheidsdoelstellingen te ontwikkelen voor de periode 2010-2020. Deze doelstellingen moeten realistisch zijn en tegelijkertijd ambitieus.

We vergelijken participatiegraden naar leeftijd en geslacht in de diverse EU-lidstaten en de uitkomsten worden gebruikt om mogelijkheden voor hogere wergelegendheidspercentages in de komende tien jaar te schetsen.

Vervolgens ontwikkelen we 3 scenario’s met verschillende werkgelegenheidspercentage-doelstellingen voor de EU als geheel en voor elke lidstaat afzonderlijk.

Dit is een Engelstalig document.