7 december 2011

Loonongelijkheid in 'handel-in-taken' modellen

Nieuwe modellen over handel in taken suggereren dat de relatieve lonen van lager geschoolden in rijke landen met relatief veel hooggeschoolden kunnen toenemen als laaggeschoolde taken worden uitbesteed aan andere landen. Wij laten echter zien dat de loonongelijkheid voor bijna alle mogelijke combinaties van productiemogelijkheden toeneemt.
No title

Hierbij maken wij gebruik van uitgebreide numerieke simulaties met een breed spectrum van parameterwaarden en modelspecificaties. De standaarduitzondering is het geval als een land relatief klein is en als gevolg daarvan niet de internationale prijzen kan beïnvloeden. Voor landen met relatief veel laaggeschoolden concluderen we dat offshoring bijna altijd de welvaart verhoogt, maar dat loonongelijkheid zowel toe- als af kan nemen. Ten slotte vinden we dat in een 'handel-in-taken' model met drie scholingstypen loonpolarisatie op kan treden als de taken van het middelste scholingstype internationaal worden uitbesteed.

Downloads

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa

Lees meer over