18 november 1998

Luchtvaartgroei binnen milieurandvoorwaarden; beleidsstrategieën in dynamisch perspectief.

RIVM en CPB hebben met behulp van NLR aanvullende informatie gegeven over de groeimogelijkheden van Schiphol binnen de milieurandvoorwaarden.

De instituten schatten dat de milieucapaciteit van Schiphol kan oplopen tot de fysieke capaciteit (600.000-800.000 vliegtuigbewegingen), waarmee zeker tot 2010 voldoende groeimogelijkheden op de Schiphol-locatie mogelijk lijken. Deze ontwikkeling kan volgens de instituten mogelijk worden gemaakt door een combinatie van optimaliseringsbeleid (geluidsheffingen en capaciteitsmanagement) en herconfiguratie van het banenstelsel. De vereiste inspanning is mede afhankelijk van de te hanteren meet- en rekenprocedure en daarmee samenhangende normen.

De instituten geven aan dat het accommoderen van een zo groot mogelijk aantal vliegbewegingen binnen de milieurandvoorwaarden gelijktijdige substantiële inspanningen vergt van overheden (planologie, handhaving) en luchthaven (herconfiguratie, geluidsheffingen, capaciteitsmanagement, TOM’s) en tot aanpassingskosten leidt voor de homecarriers en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen (aanschaf stillere motoren en vliegtuigtypen).

Lees meer over