19 december 2006

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Containerterminal, een 'second opinion'

De haven van Vlissingen is in principe een goede locatie voor de ontwikkeling van containeroverslag.

Vlissingen heeft een betere toegankelijkheid vanuit zee dan Antwerpen en de achterlandverbindingen via weg, spoor en binnenvaart doen in potentie niet veel onder voor die van de Mainports Rotterdam en Antwerpen. Er zijn wel wat het achterlandvervoer betreft schaalnadelen ten opzichte van deze twee Mainports, zeker tijdens een aanloopperiode, in de vorm van een beperkte aantal bestemmingen en frequenties via het spoor en de binnenvaart.

Lees meer over