24 november 2009

Macro-economische effecten van bouwinvesteringen

Het Nationaal Restauratiefonds heeft het CPB gevraagd om medewerking aan een onderzoek om de effecten te berekenen van de investeringen die gedaan worden in de monumentenzorg.

Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door Berenschot. Het CPB stelt een variant beschikbaar met het macro-model SAFFIER waarin de effecten worden berekend van een impuls van 1 miljard euro in de woningbouw. Zo’n impuls komt het dichtst bij extra investeringen in het kader van monumentenzorg. Bij de berekening is geen rekening gehouden met een eventuele financiële bijdrage van de overheid aan de investeringsimpuls.

Contactpersonen

Lees meer over