16 maart 2010

Macro-economische risico's en opbrengsten van pensioenen

Dit document onderzoekt de risicofactoren die verbonden zijn aan de opbrengsten van al dan niet in fondsen ondergebrachte sociale zekerheid. Het document onderscheidt productiviteitsrisico’s (als benadering voor loonrisico), demografische risico’s en diverse vormen van risico’s op de opbrengsten van activa.

Het voorziet in een literatuuroverzicht waarin deze risicofactoren worden besproken, en het bepaalt deze risico’s door middel van een VAR model dat een gemeenschappelijke verdeling van deze risicofactoren voortbrengt.

Het blijkt dat er slechts beperkte terugkeer is naar het gemiddelde van zowel productiviteitsgroei als opbrengsten van activa, zodat de risico’s groter worden naarmate de horizon verder weg ligt. Dit heeft als gevolg dat het niveau van pensioenopbrengsten in toenemende mate onzekerder worden bij een langere tijdshorizon. Voor omslagstelsels is de voornaamste bron van onzekerheid voor de opbrengsten het productiviteitsrisico.

Het lange termijn jaarlijkse groeirisico is 2%, ongeveer hetzelfde als het verwachte lange termijn groeipercentage. In een omslagstelsel met vooraf vastgestelde contributievoeten zijn de verwachte winstgroeipercentages enigszins negatief voor de komende paar decennia.

Met aandelen gefinancierde pensioenen zijn substantieel risicovoller dan pensioenen gefinancierd door middel van omslagstelsels, met een lange termijn jaarlijkse standaard deviatie van de opbrengsten van 14%, maar daar staat tegenover dat zij substantieel hogere verwachte opbrengsten geven.

De bijdrage van demografische risicofactoren aan de opbrengsten van pensioenen is beperkt omdat het effect van demografische veranderingen lang van tevoren voorspeld kunnen worden.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Peter Broer