15 januari 2002

Makel-schakel in het licht van buitenlandse ervaringen

De overheid als kennismakelaar wil de opbouw van technologische en organisatorische kennis bij bedrijven versterken en samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en publieke en private onderzoeksinstellingen.

Het beleid richt zich met name op MKB ondernemingen omdat daar informatieproblemen het meest manifest zijn. Gegevens ter onderbouwing van deze rol van de overheid zijn dun gezaaid. Empirie over private en maatschappelijke opbrengsten van samenwerkingsverbanden is schaars, evaluatie van beleid dat samenwerking stimuleert staat in de kinderschoenen. Deze samenvatting van de belangrijkste resultaten uit enkele buitenlandse evaluatiestudies beoogt dan ook voornamelijk een spiegel te bieden voor het Nederlandse makel-schakel beleid en kan geen eenduidige evaluatie van de Nederlandse situatie bieden.

Auteurs

George Gelauff

Lees meer over