17 december 2002

Marktfalen bij innovaties in de dienstensector - december 2002

De sterke heterogeniteit van de dienstensector belemmert een algemene evaluatie van de typen marktfalen die een rol spelen bij diensteninnovaties.

Wanneer echter gekeken wordt naar de economische functie die de verschillende dienstentakken vervullen, blijkt het toch mogelijk om de dienstensector in te delen in een klein aantal redelijk homogene groepen. Gebruik makend van dit functionele criterium laat dit memorandum zien hoe innovaties tussen de groepen verschillen en hoe de rol van de verschillende typen marktfalen varieert binnen deze functionele indeling van de dienstensector.

Auteurs

Machiel van Dijk