Kopafbeelding publicaties CPB

Marktplaats Europa; vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie

CPB Bijzondere publicatie 68, 9 mei 2007

Al vijftig jaar werken Europese landen aan de vorming van één markt. In minimaal één opzicht is dit een doorslaand succes: het aantal deelnemende landen is sinds 1957 enorm toegenomen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In deze Verkenning stellen we de vraag of de interne markt ook een succes is in een ander opzicht, namelijk bij de verbetering van vrije handel, vrije investeringen en vrije migratie tussen de deelnemende landen. Een terugblik toont aan dat de gemeenschappelijke markt in de afgelopen vijftig jaar heeft bijgedragen aan de welvaart in Europa. Een blik op de toekomst laat zien dat de mogelijkheden voor verdere marktintegratie in Europa nog niet uitgeput zijn.

Evenals in eerdere Europese Verkenningen gaat aan het thema een deel over de publieke opinie vooraf. Ter gelegenheid van vijftig jaar Verdrag van Rome wordt dit keer teruggegaan tot de jaren vijftig en dat niet alleen met enquêtegegevens, maar ook aan de hand van krantenberichten en -commentaren. Daarnaast krijgen verschillen in de publieke opinie in de 27 lidstaten en achtergronden van opvattingen over Europa in Nederland de nodige aandacht. Zowel de actuele cijfers als de historische terugblikken geven aanleiding om de crisisstemming rond Europa enigszins te relativeren. In de jaren vijftig waren er ook grote twijfels bij de Europese eenwording; argumenten keren in verschillende formuleringen terug en in de tijd en landenvergelijkend gezien is de Nederlandse publieke opinie op dit moment zeker niet negatief.

Deel deze pagina