9 juni 2008

Mededinging en regulering van de toegangsprijs in de markt voor breedband-internet

Dit paper analyseert een model van de markt voor breedband-internet waarin bedrijven zonder en met een eigen netwerk met elkaar concurreren. Deze publicatie is Engelstalig.

We nemen aan dat één bedrijf met eigen netwerk (de incumbent) toegang verleent aan bedrijven zonder eigen netwerk. We vergelijken de welvaartsoptimale toegangsprijs met de toegangsprijs die de winst van de incumbent maximaliseert in twee scenario's: (i) de producten van alle bedrijven zijn even sterk gedifferentieerd en (ii) de producten van de incumbent en de bedrijven zonder eigen netwerk zijn homogeen.

We laten zien dat in beide gevallen de incumbent bedrijven zonder eigen netwerk niet uitsluit als er concurrerende netwerken bestaan of als de producten van de incumbent en de bedrijven zonder eigen netwerk gedifferentieerd zijn. In het eerste scenario ligt de welvaartsoptimale prijs onder de marginale kosten. De incumbent maakt dan zelf geen winst en subsidieert de productie van bedrijven zonder eigen netwerk. In het tweede scenario ligt de welvaartsoptimale toegangsprijs boven de marginale kosten als de markt niet geconcentreerd is.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Viktoria Kocsis
Nelli Valmari