Kopafbeelding publicaties CPB

Mededinging in markten voor levensverzekeringen

CPB Document 96, 22 september 2005

Dit rapport bevat een empirische analyse van concurrentie op de markt voor levensverzekeringen. Op deze markt spelen financiële adviseurs een belangrijke rol. Daarom wordt tevens uitgebreid ingegaan op de werking van de markt voor financieel advies.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De belangrijkste uitkomsten luiden als volgt. Empirische concurrentie-indicatoren wijzen op een beperkte werking van concurrentie op de markt voor levensverzekeringen. Er zijn grote schaalvoordelen, de gemiddelde efficiëntie is laag en de zogenoemde Boone-indicator duidt op weinig concurrentie in vergelijking met andere dienstensectoren. Ook de hogere winstgevendheid van Nederlandse levensverzekeraars vergeleken met hun buitenlandse branchegenoten duiden op minder intensieve concurrentie, maar hierbij past de kanttekening dat deze indicator hoofdzakelijk het verleden weerspiegelt.

Beter functioneren van tussenpersonen en adviseurs kan een sleutel bieden voor verbetering van de concurrentie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat consumenten die via een tussenpersoon lijfrentes hebben aangeschaft, gemiddeld een lagere opbrengst realiseren dan consumenten die direct zaken hebben gedaan met een levensverzekeraar. De uitkomsten onderstrepen het belang van grotere transparantie van en onpartijdige advisering over levensverzekeringsproducten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina