19 januari 2005

Mestbeleid: enige observaties

De bemoeienis van het CPB met het mestbeleid hangt direct samen met de economische gevolgen die dit beleid heeft. Vanzelfsprekend wordt daarbij onderkend dat ook milieuwaarden bijdragen aan de welvaart.

Als bijdrage aan de geplande ronde-tafel-discussie staan in dit memo beknopt de belangrijkste observaties die het CPB met betrekking tot dit beleid de afgelopen jaren heeft gedaan. Ook gaat het op een aantal aspecten van het huidige beleid worden in. Als achtergrond wordt begonnen met een korte beschrijving van de macro-economische betekenis van de veehouderij.

Downloads

Lees meer over