24 februari 2014

Meten van het too-big-to-fail financieringsvoordeel met de CDS spreads van kleine banken

Het omvallen van een grote financiële instelling kan grote negatieve gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit, de overheidsfinanciën en de economie. Deze gevolgen kunnen zo groot zijn, dat de overheid besluit om dergelijke instellingen te redden om erger te voorkomen. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

In feite neemt de overheid hiermee een deel van het kredietrisico van de kapitaalverstrekker over, waardoor een financieringsvoordeel voor “too-big-to-fail” financiële instellingen ontstaat. Dit financieringsvoordeel geeft financiële instellingen een prikkel om groter te zijn en meer risico te nemen dan maatschappelijk wenselijk is.

In dit CPB Discussion Paper schatten we het financieringsvoordeel dat grote banken genieten door de renteopslag die zij betalen vanwege hun faillissementsrisico te vergelijken met de renteopslag voor dit risico die een kleinere bank onder dezelfde marktomstandigheden en met dezelfde bankkarakteristieken had gehad. Dit doen we in twee stappen. Eerst verklaren we de renteopslag vanwege faillissementsrisico, gemeten met een Credit Default Swap premie, van kleine banken in zes grote EU-landen gedurende de crisis met behulp van markt en bankspecifieke variabelen. Daarna extrapoleren we dit naar het faillissementsrisico van grote banken. Het verschil tussen de voorspelde en de geobserveerde premie interpreteren we als het financieringsvoordeel dat grote banken genieten vanwege hun “too-big-to-fail”- status.

We vinden een financieringsvoordeel van gemiddeld 67 basispunten voor banken met een balansomvang groter dan 10% van het bbp en van 121 basispunten voor de grootste banken (banken op de GSIFI-lijst). Dit resultaat is robuust onder verschillende specificaties en is in lijn met wat andere studies zoals Li et al. (2011), Tsessmelidakis en Merton (2012) maar ook een eerdere CPB-studie van Bijlsma en Mocking (2012) vinden.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Jasper Lukkezen
Kristina Marinova