13 juni 2013

Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat

De subwerkgroep Uniforme rekenmethodiek heeft het CPB gevraagd hoe de mate van onzekerheid van de pensioenuitkeringen in termen van koopkracht bepaald kan worden.
No title

Deze CPB Notitie verkent drie methoden om de mate van onzekerheid van de pensioenuitkeringen voor verschillende economische scenario’s te bepalen: stochastische scenario’s, deterministische scenario’s en een analytische benadering. Daarnaast gaat deze notitie in op de omvang van het langlevenrisico en de mogelijkheden om de gevolgen hiervan zichtbaar te maken in de uitkomsten.

De opbouw van deze notitie is als volgt. Paragraaf 2 brengt in beeld hoe de bandbreedte kan worden verkregen met behulp van stochastische economische scenario’s, paragraaf 3 doet hetzelfde uitgaande van deterministische scenario’s. Paragraaf 4 inventariseert wat er mogelijk is op basis van een analytische benadering. Paragraaf 5 bevat een evaluatie van de drie verschillende benaderingen. Paragraaf 6 brengt in beeld hoe groot de onzekerheid is in de levensverwachting.

Auteurs

Marcel Lever
Jan Bonenkamp