14 oktober 2003

MEV-op-Maat voor de bouwnijverheid: Verkenningen voor de jaren 2003 en 2004

Deze MEV-op-Maat geeft een nadere onderbouwing van de Macro Economische Verkenning 2004 voor de bedrijfstak bouwnijverheid.

Doelgroep voor deze publicatie zijn personen en instellingen die actief zijn in de bouwnijverheid, waarvoor onze publicaties als het Centraal Economisch Plan (CEP) of de Macro Economische Verkenning (MEV) niet goed aansluiten bij de specifieke behoefte van deze groep.

Deze afzonderlijke publicatie moet in de belangstelling van deze doelgroep voor onze ramingen voorzien. Deze publicatie gaat eerst in op de economische ontwikkelingen voor Nederland die ter grondslag liggen aan het beeld voor de bouwnijverheid. Vervolgens volgt een beschrijving van de vooruitzichten voor de totale bedrijfstak bouwnijverheid voor het huidig en het komend jaar. Hierbij gaat de publicatie apart in op de ontwikkelingen voor de afzonderlijke deeltakken burgerlijke en utiliteitsbouw, grond-, weg en waterbouw en overige bouwactiviteiten.

Auteurs

Michel Toet