1 juli 2002

Migration and regional adjustment to asymmetric shocks in transition economies

Facilieert migratie de regionale aanpassing van idiosyncratische schokken? De ervaring uit de voormalige oostbloklanden leert dat de doelmatigheid van migratie niet erg groot is als het gaat om het verkleinen van regionale verschillen in werkloosheid en lonen.

Wel leiden hoge lonen en lage werkloosheid in een regio tot meer  immigratie en minder emigratie, maar het effect is klein. Tijdens de transitieperiode naar een markteconomie zijn migratiestromen zelfs gedaald, terwijl de verschillen tussen regio's zijn toegenomen.

Auteurs

Jan Fidrmuc

Lees meer over