14 oktober 2008

Modernisering arbeidstijden en verlofregelingen

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om commentaar te leveren op een tweetal voorstellen die gedaan worden in een concept beleidsnotitie.

De voorstellen betreffen:

  1. Een versoepeling van het recht van werknemers op aanpassing van arbeidsduur en introductie van het recht om te verzoeken om aanpaste arbeidstijden en arbeidsplaats
  2. Een harmonisering en flexibilisering van het stelsel van verlofregelingen.

Lees meer over