11 augustus 2009

Naar een DSAE model voor beleidsanalyse in Nederland

We presenteren een dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel voor een kleine open economie met verstorende belastingen.

Het model heeft een structuur met overlappende generaties met optimaliserende agents zoals in Blanchard (1985).

Bedrijven zijn monopolistisch concurrerend en zijn onderworpen aan vaste prijzen. We  voegen kosten toe voor kapitaalgoederen en buitenlandse obligaties.

In dit document beschrijven we een DSGE model.  De focus richt zich hier op het verkrijgen van inzichten of DSGE modellen bruikbaar kunnen zijn voor het CPB. Daarom is het een model met  een kleine open economie met verstorende belastingen en nominale starheden.

De rest van dit memorandum is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft het model. Hoofdstuk 3 beschrijft enkele modelsimulaties en hoofdstuk 4 vat samen. De volledige lijst met  modelvergelijkingen staat in de appendix.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Sander Muns
Sander van Veldhuizen

Lees meer over