Kopafbeelding publicaties CPB

Nadere informatie t.b.v. doorrekening verkiezingsprogramma's

CPB Notitie 1 april 2010, 1 mei 2010

Op 1 april zijn de rapporten van de werkgroepen van de Brede Heroverwegingen en het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte gepubliceerd.

In deze notitie geeft het CPB aan hoe bij de analyse van de verkiezingsprogramma's met de uitkomsten van de rapporten wordt omgegaan. De analyses van het CPB voor de verschillende werkgroepen zijn bijgevoegd.

Bijlagen

Deel deze pagina