1 mei 2010

Nadere informatie t.b.v. doorrekening verkiezingsprogramma's

Op 1 april zijn de rapporten van de werkgroepen van de Brede Heroverwegingen en het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte gepubliceerd.

In deze notitie geeft het CPB aan hoe bij de analyse van de verkiezingsprogramma's met de uitkomsten van de rapporten wordt omgegaan. De analyses van het CPB voor de verschillende werkgroepen zijn bijgevoegd.

Lees meer over