24 februari 2006

NATGAS: a model voor de Europese aardgasmarkt

Het NATural Gasmodel is een geїntegreerd model voor de Europese groothandelsmarkt voor gas dat voorziet in lange termijn voorspellingen voor aanbod, transport, opslag en consumptiepatronen in de modelregio, geaggregeerd tot 5-jaars perioden, met onderscheid tussen twee seizoenen (winter en zomer).

De modelresultaten bevatten investeringsniveaus in de diverse takken, output en consumptie, uitputting van reserves en prijsniveaus. Het NATGAS model berekent langetermijneffecten van beleidsmaatregelen voor toekomstige gasproductie en gasprijzen in Europa. NATGAS is een evenwichtsmodel dat het gedrag van gasproducenten, investeerders in infrastructuur (pijpleiding, capaciteit en opslag voor vloeibaar aardgas), handelaren en consumenten beschrijft. NATGAS omvat de belangrijke Europese vraagregio’s, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Italië. Bovendien omvat het de belangrijke herkomstgebieden van het aanbod op de Europese markt zoals Rusland, Noorwegen, Algerije, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en vloeibaar aardgas.

In dit memorandum bespreken we eerst zowel de theoretische achtergrond als de modelspecificaties van het NATural Gasmodel. Vervolgens beschrijven we de data die we hebben gebruikt, presenteren we een paar resultaten en beoordelen we de geldigheid door gevoeligheden te berekenen en te vergelijken met huidige ontwikkelingen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Gijsbert Zwart
Machiel Mulder