22 juli 1992

Nederland in drievoud; een scenariostudie van de Nederlandse economie 1990-2015.

De download bevat het voorwoord, de inhoudsopgave en de inleiding. De overige hoofdstukken zijn bijgevoegd als bijlage.

In de CPB-studie 'Scanning the Future' zijn vier scenario's geschetst voor de ontwikkeling van de wereldeconomie tot 2015. Deze scenario's zijn gebaseerd op:

  • een beschouwing over de fundamentele krachten in het proces van economische ontwikkeling (de welvaartscirkel)
  • een sterkte-zwakte analyse van de grote regio's
  • een analyse van lange termijn trends die de ontwikkeling van de wereldeconomie in de komende 25 jaar sterk kunnen beïnvloeden

In 'Nederland in Drievoud' vindt een verdere uitwerking plaats voor de nationale economie. Na een korte recapitulatie van het theorietisch kader, zoals dat uigebreider is weergegeven in 'Scanning the Future', wordt in hoofdstuk 2 een sterkte-zwakte analyse gegeven van de uitgangssituatie van de Nederlandse economie. In hoofdstuk 3 worden vervolgens drie scenario's geschetst voor de economische ontwikkeling in de komende 25 jaar die aansluiten bij de scenario's uit 'Scanning the Future'. In hoofdstuk 4 vindt een nadere uitdieping plaats voor de onderwerpen landbouw, energie, woningmarkt, industrie, vervoer en distributie, personenmobiliteit en zorg. Hoofdstuk 5 bevat een slotbeschouwing.

Downloads

Engels, Pdf, 8.5 MB
Engels, Pdf, 9.1 MB
Engels, Pdf, 14.8 MB
Engels, Pdf, 2.2 MB