1 december 2011

Nederlandse bedrijven en de opkomende BRIC landen: een analyse met internationale transactiedata op bedrijfsniveau

Het aantal bedrijven dat naar de BRIC landen exporteert of van die landen importeert neemt snel toe in de periode van 2002 tot 2008. Vooral de handelsrelaties met China en India vallen hierbij op. Dit patroon onderscheidt zich van handelspartners met meer stabiele markten. Dit is een Engelstalige publicatie.

De meeste bedrijven die met de BRIC landen gaan handelen blijven maar korte tijd op die markten. Omdat veel bedrijven dit proberen, overleven er uiteindelijk meer bedrijven op die markten. Deze bedrijven worden belangrijke handelspartners na enkele jaren. In het bijzonder voor de export naar Brazilië Rusland en India domineren nieuwe exporteurs de totale handel naar die landen na zo’n vijf jaar. Gemiddeld 2,4 procent van alle bedrijven in onze steekproef betreedt de Chinese exportmarkt in een jaar. Regressieanalyse laat zien dat de kans om naar China te exporteren veel groter is voor bedrijven met ervaring op de Chinese markt of op nabijgelegen regio’s. De omvang van een bedrijf en haar exportdynamiek zijn ook belangrijke determinanten die de toetredingskans op de Chinese markt vergroten. Deze determinanten zijn voor de Chinese export markt niet verschillend dan voor die van de VS, alleen de omvang verschilt.

Behorend bij:

Auteurs

Inge van den Bijgaart

Lees meer over