10 juli 2007

A new approach to measuring competition in the loan markets of the Euro area

Deze paper is de eerste die een recent geïntroduceerde maatstaf voor concurrentie toepast op de bankensector. Deze benadering maakt het mogelijk om concurrentie in markten te meten, zoals de kredietmarkt.

Andere bekende maatstaven voor concurrentie meten alleen concurrentie voor de bankensector als geheel. Een nadeel van de Boone-indicator is dat hij in het algemeen veronderstelt dat banken een deel van hun efficiëntiewinsten aan hun klanten doorgeven. Zoals de meeste andere maatstaven negeert deze benadering verder verschillen in de kwaliteit en ontwerp van bankproducten. We meten concurrentie op de kredietmarkten van de vijf grootste EU-landen en, ter vergelijking, van Groot Brittannië, de Verenigde Staten en Japan.

Onze resultaten over de periode 1994-2004 geven een indicatie dat de kredietmarkten in Spanje en Duitsland tot de meest concurrerende markten van de Europese Unie behoren. De Nederlandse markt kent hierin meer een middenpositie. Verder is concurrentie in Italië in de loop van de tijd significant gedaald. De Franse, Britse en Japanse kredietmarkten zijn over het algemeen het minst competitief. In het algemeen blijken commerciële banken meer competitief te zijn dan spaarbanken en coöperatieve banken, vooral in Duitsland en de Verenigde Staten.

Auteurs

Michiel van Leuvensteijn
J.A. Bikker
A.A.R.J.M. Rixtel
C. Kok-Sorensen