Kopafbeelding publicaties CPB

Nieuwe generatie netwerken, nieuwe generatie regulering?.

CPB Document 145, 15 mei 2007

Als gevolg van digitalisering van telefonie en televisie, het vervangen van de huidige netwerken door glasvezelnetwerken en de opkomst van het Internet Protocol (IP) kunnen kabel- en telefonienetwerken in toenemende mate vergelijkbare diensten aanbieden.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Wanneer deze ontwikkeling doorzet ontstaat er op termijn concurrentie tussen (ten minste) twee verticaal geïntegreerde aanbieders met gelijkwaardige netwerken. Dit rapport bevat een analyse van de benodigde regulering van toegang, retailprijzen en interconnectie in zo'n scenario. Concurrentie tussen aanbieders met een eigen netwerk zorgt voor prikkels om aanbieders zonder netwerk op de netwerken toe te laten en maakt het uitsluiten van toetreders minder waarschijnlijk. Als deze prikkels voldoende sterk zijn, kan toegangsregulering heroverwogen worden. Vanuit een lange termijn welvaartsperspectief is het daarom belangrijk dat regulering zich richt op het versterken van de concurrentie tussen netwerken. Symmetrische regulering van toegang kan hierbij een rol spelen, ook wanneer één van de aanbieders niet over aanmerkelijke marktmacht beschikt. Verder blijft regulering van interconnectie ook in een geconvergeerde markt nodig om te hoge afwikkeltarieven te voorkomen. Vanwege de zeer lage kosten van afwikkeling van IP-gebaseerd telefonieverkeer is het afwikkelen van telefoniegesprekken met gesloten beurzen (bill-and-keep) mogelijk een eenvoudige en effectieve vorm van regulering.

Deel deze pagina