1 januari 1996

Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenning 1995-2020

In samenwerking met een aantal andere instituten werkt het CPB momenteel aan een nieuwe langetermijn scenariostudie voor de Nederlandse economie.

De kernthema's van deze studie zijn milieu, ruimte, energie en mobiliteit. Een eerste doel van de studie is het analyseren van de knelpunten die zich zullen voordoen op het gebied van deze kernthema's gegeven de demografische ontwikkelingen en vastgestelde beleid. Drie even plausibele scenario's zullen worden geconstrueerd, die een relevant bereik van de omvang van de knelpunten geven. Internationale economische en politieke ontwikkelingen, demografie, sociale en culturele factoren en technologische en economische ontwikkelingen zijn de belangrijkste determinanten van de scenario's. Ook brede beleidsopties zullen worden beschreven en geanalyseerd in termen van hun vermogen om de knelpunten te verlichten.

Auteurs

Peter van den Berg
Kees Burk
Frans Suijker
Martin Vromans