10 januari 2002

Onderwijs, R&D en economische groei

Dit Memorandum geeft een kort overzicht van de literatuur over onderwijs, R&D en economische groei ten behoeve van de Lange Termijn (LT) studie van de afdeling Kenniseconomie. Inzichten uit de moderne groeitheorie staan hierbij centraal.

We behandelen de empirische relatie tussen onderwijs, R&D en economische groei aan de hand van rendementsschattingen: hoeveel extra productie wordt gerealiseerd wanneer investeringen in onderwijs of R&D met 1% toenemen? Ook wordt onderzocht welke economische mechanismen hierbij een rol spelen. Tenslotte gaan we in op mogelijke implicaties voor beleid.

In een Annex laten we zien dat bestaande rendementsschattingen van innovatieve uitgaven mogelijk sterk worden overschat wanneer alleen R&D uitgaven in beschouwing worden genomen, zonder ook rekening te houden met complementaire innovatieve bestedingen.

Downloads

Auteurs

Erik Canton

Lees meer over