6 juni 2011

Onderwijsprestaties Nederland in perspectief

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij CPB Policy Brief 2011/05, 'Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief'. Deze notitie vormt de onderbouwing voor paragrafen 3 en 4 van deze CPB Policy Brief.

We kijken daarbij zowel naar de prestaties op het gemiddelde als de prestaties over de vaardigheidsverdeling. Dit laatste geeft inzicht in verschillen in de positie van zwakke, gemiddelde en de beste leerlingen van Nederland ten opzichte van hun evenknieën in andere ontwikkelde landen. 

De opbouw van deze notitie is als volgt. Paragraaf 1 beschrijft de gebruikte data voor de analyses en . Deze paragraaf gaat over de gebruikte internationale toetsen. Paragraaf 2 gaat over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Paragraaf 3 gaat over de ontwikkelingen in het primair onderwijs. Paragraaf 4 maakt een vergelijking tussen de prestaties van Nederlandse leerlingen in beide onderwijsniveaus.

Behorend bij:

naar boven

Downloads

Auteurs

Niels Vermeer
Marc van der Steeg

Lees meer over